PRÁVO NEMOVITOSTÍ

  • Zajištění komplexních právních služeb v oblasti vlastnických práv k nemovitým věcem
  • Sepis a posuzování všech typů smluv týkajících se nemovitostí, zejména kupní, darovací, směnné, zástavní, nájemní a podnájemní, pachtovní, o smlouvě budoucí, o zřízení věcného břemene, o vypořádání společného jmění manželů, o vypořádání podílového spoluvlastnictví, o výstavbě, o úschově
  • Nájmy a podnájmy staveb, bytů, nebytových prostor a pozemků
  • Vyklizení bytů a nebytových prostor
  • Zemědělský pacht
  • Věcná břemena, služebnosti, zástavní a předkupní práva
  • Zastupování klientů v řízení před katastrálními úřady (návrhy na vklad práv, zápisy staveb a změny zapsaných údajů)
  • Zastupování klientů ve věcech v oblasti nemovitostí

Rychlý kontakt

Advokátní kancelář
Mgr. Hana Sklenářová

Malá Stránka 318/1
594 01 Velké Meziříčí
+420 566 524 748
+420 608 427 313
+420 778 090 876
Nahoru