OBČANSKÉ PRÁVO

 • Zpracování a připomínkování všech druhů smluv, žalob a podání
 • Neplatnost smluv a odstoupení od smluv
 • Vymáhání pohledávek, správa pohledávek včetně jejich zajištění
 • Půjčky – jejich zřízení, zajištění a vymáhání
 • Vlastnické právo a spoluvlastnické vztahy
 • Věcná břemena, služebnosti
 • Vrácení daru, odvolání daru
 • Způsobilost k právním úkonům
 • Práva spotřebitelů
 • Odpovědnost za škodu, náhrada škody a bezdůvodné obohacení
 • Zastupování klientů ve všech věcech v oblasti občanského práva

Rychlý kontakt

Advokátní kancelář
Mgr. Hana Sklenářová

Malá Stránka 318/1
594 01 Velké Meziříčí
+420 566 524 748
+420 608 427 313
+420 778 090 876
Nahoru