Ceník právních služeb

Smluvní odměna

Odměna za právní služby je sjednána na základě smlouvy o poskytování právních služeb, uzavřené v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Odměna sjednaná na základě této smlouvy v sobě odráží jednak složitost zpracovávaného případu, jednak jeho časovou náročnost a řídí se vyhláškou č. 177/1996 Sb. Odměna, sjednaná na základě výše uvedené smlouvy, je paušální, účtovaná měsíčně nebo hodinová. Způsob účtování odměny závisí vždy na individuální dohodě s klientem s ohledem na charakter zpracovávané kauzy.

Mimosmluvní odměna

V případě, že mezi advokátem a klientem není sjednána výše odměny za poskytování právních služeb, řídí se výše odměny vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Rychlý kontakt

Advokátní kancelář
Mgr. Hana Sklenářová

Malá Stránka 318/1
594 01 Velké Meziříčí
+420 566 524 748
+420 608 427 313
+420 778 090 876
Nahoru