Ochrana osobních údajů

Níže uvedené zásady o ochraně osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné zpracovatelem na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu, a to prostřednictvím internetových stránek nebo jiných zdrojů, a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany zpracovatele.

Zpracovatel:

Advokátní kancelář
Mgr. Hana Sklenářová
Malá Stránka 318/1
594 01 Velké Meziříčí

Tel.: +420 566 524 748
Mobil: +420 608 427 313, +420 778 090 876
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory v Praze ke dni 1. 7. 1996 pod č. 8062

Legislativa

Zpracovatel zpracovává osobní údaje uživatele poskytnuté telefonicky, osobně, písemně či elektronicky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR").

Rozsah zpracovaných údajů zpracovatelem

Jméno, příjmení, firma, adresa, telefonní číslo, e-mail, IČ, DIČ a další související komunikaci, informace a podklady, které uživatel v rámci poskytování služeb zpracovateli poskytne.

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje zpracovatele zpracovává a uchovává po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností uživatele a po dobu, po kterou je zpracovatel povinen údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

Práva uživatele

Právo na přístup k osobním údajům - uživatel má právo od zpracovatele získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Uživatel má také právo, aby zpracovatel bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má uživatel právo kdykoli doplnit.
Právo na výmaz osobních údajů – uživatel má právo zažádat zpracovatele o výmaz či likvidaci jeho osobních údajů, které zpracovatel o uživateli zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a uživatel o to požádá.
Právo na omezení zpracování osobních údajů - uživatel má právo, aby zpracovatel v určitých případech omezil zpracování osobních údajů uživatele. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech zpracovatele, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má uživatel právo kdykoli vznést námitku.
Právo na přenositelnost údajů – uživatel má možnost získat osobní údaje, které zpracovateli poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému zpracovateli, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je zpracovatelé předali mezi sebou.
Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů – uživatel má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu zpracovatele nebo na jeho e-mailovou adresu. Osobní údaje může zpracovatel zpracovávat pouze v rozsahu potřebných právních důvodů zpracování, tzn. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků.

V případě pochybností uživatele se zpracováním svých osobních údajů prováděné zpracovatelem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nahoru